Νομικές Μεταφράσεις

Οι εταιρίες-πελάτες μας ζητούν συχνότατα τη μετάφραση συμβάσεων και άλλων νομικών κειμένων. Τις μεταφράσεις αναλαμβάνουν μεταφραστές που εξειδικεύονται αποκλειστικά στον τομέα των νομικών μεταφράσεων.

Στους πελάτες μας συγκαταλέγονται τα νομικά τμήματα εταιρικών ομίλων, νομικές εταιρείες, δικηγορικά γραφεία, ιδιώτες.

Επιμέλεια παρέχεται από νομικούς.

Επίσης, παρέχονται επικυρωμένες μεταφράσεις από δικηγόρο.