Lectio Translations

Your One Stop Partner For A Wealth Of Services

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ – lectio.eu

Οι υπηρεσίες του δικτυακού τόπου lectio.eu παρέχονται από την εταιρεία με την επωνυμία «ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «Lectio Translations» (εφεξής «Εταιρεία» ή «Lectio Translation») και τους συνεργάτες της, με τους κάτωθι όρους χρήσης. Η ανάγνωση του παρόντος κειμένου απαιτείται πριν από την χρήση των υπηρεσιών που αναφέρονται στην άνω ιστοσελίδα. Η περιήγηση και χρήση της ιστοσελίδας αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης/χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης αυτής. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης της παρούσας, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της ιστοσελίδας.

Εφόσον ο επισκέπτης/χρήστης χρησιμοποιεί τις υπηρεσίας της Εταιρείας μας για λογαριασμό νομικού προσώπου, θεωρούμε ως δεδομένο ότι είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος / διαχειριστής αυτού ή ότι έχει νομίμως εξουσιοδοτηθεί από αυτόν.

Έχουμε λάβει κάθε αναμενόμενο μέτρο, έτσι ώστε τα στοιχεία και οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στην άνω ιστοσελίδα να είναι ορθά, πλήρη και αξιόπιστα.

Οι παρόντες όροι χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Παρακαλείσθε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας μας καθώς η συνεχής χρήση της συνεπάγεται ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές. 

Όλοι οι κατωτέρω όροι ισχύουν με την επιφύλαξη ειδικότερης συμφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων μερών.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ:

Ο διαδικτυακός τόπος lectio.eu αποτελεί στο σύνολό του πνευματική ιδιοκτησία της Lectio Translations. Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας, (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες, σχέδια, οπτικοακουστικό υλικό κλπ.) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Lectio Translation και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Η Lectio Translation διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα αναφορικά με το περιεχόμενο και τα αντίγραφα που δημιουργούνται βάσει αυτού.

Κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλο ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, επεξεργασίας, αναπαραγωγής, μαγνητοφώνησης, αναδημοσίευσης ή να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο με σκοπό το προσωπικό κέρδος, παρά μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της Lectio Translations.

Κατ΄ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής εκμετάλλευσης και υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι παραχωρούνται καθ΄ οποιονδήποτε τρόπο δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα δικαιώματα αναπαραγωγής οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου της ιστοσελίδας lectio.eu, καθώς και για αιτήσεις έγκρισης αναπαραγωγής περιεχομένου, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω του e-mail info@lectio.eu ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας της άνω ιστοσελίδας.

Τα εμπορικά σήματα, διακριτικά, ονομασίες προϊόντων και υπηρεσιών, ονόματα εταιρειών, γραφικά και λογότυπα που αποτελούν κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων και εμφανίζονται στον ιστότοπό μας, ανήκουν στους νόμιμους δικαιούχους τους, εμπίπτουν στην δική τους σφαίρα ευθύνης και η εμφάνισή τους στον ιστότοπό lectio.eu δεν αποτελεί και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. Αποτελούν δε δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

 

ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ (links)

Η ιστοσελίδα lectio.eu ενδέχεται να παρέχει πρόσβαση σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσα από κατάλληλους συνδέσμους και υπερσυνδέσμους (links & hyperlinks) ή διαφημιστικών banners. Η παροχή των συνδέσμων αυτών θα γίνεται για πληροφοριακούς λόγους και προς διευκόλυνση του επισκέπτη/χρήστη και μόνο, και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οποιαδήποτε μορφής δέσμευσης για οποιονδήποτε. Οι δικτυακοί τόποι στους οποίους θα παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από εμάς και δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια, την εγκυρότητα και την ορθότητα των υλικών που υπάρχουν σε αυτούς. Εάν ο επισκέπτης/χρήστης της παρούσα ιστοσελίδας αποφασίσει να χρησιμοποιήσει, διαμέσου των συνδέσμων της, κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι πράττει τούτο με δική του ευθύνη. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο χρήστης/επισκέπτης οφείλει να απευθύνεται απευθείας στα αντίστοιχα websites και ιστοσελίδες, τα οποία και φέρουν στο ακέραιο τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

Σε περίπτωση που λάβουμε νόμιμη ειδοποίηση ή κοινοποίηση από τις αρμόδιες και μόνο Αρχές, ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο προκαλεί ηθική βλάβη ή άλλη ζημία σε τρίτο πρόσωπο ή γενικότερα δεν πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις λειτουργίας, διατηρούμε το δικαίωμα να διακόψουμε αμέσως το σχετικό σύνδεσμο και την προβολή του μέσα από την ιστοσελίδα μας. Διατηρούμε το δικαίωμα να απομακρύνουμε ή και να προσθέτουμε συνδέσμους χωρίς οιαδήποτε προειδοποίηση προς οιονδήποτε και να αλλάξουμε το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου οποιαδήποτε στιγμή.

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΑΣ:

Η ιστοσελίδα μας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή και απρόσκοπτη λειτουργία του δικτύου μας από τεχνολογικής απόψεως, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, υπηρεσίες και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή και σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται.

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας διατίθεται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από μεριάς των επισκεπτών/χρηστών.

Η ιστοσελίδα μας εγγυάται για την ορθότητα και την ακρίβεια του περιεχομένου της. Σε κάθε περίπτωση η ιστοσελίδα μας υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται έναντι των επισκεπτών/χρηστών της ιστοσελίδας μας για οποιασδήποτε μορφής ζημίας που μπορεί να προκλήθηκε σε αυτόν λόγω μη επικαιροποίησης των παρεχόμενων πληροφοριών.

Η ιστοσελίδα μας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή / και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, αποθετική κτλ) από επισκέπτες/χρήστες του διαδικτυακού τόπου μας από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή/και τη χρήση αυτού και των παρεχόμενων πληροφοριών και υπηρεσιών.

Η ιστοσελίδα μας δεν εγγυάται την αδιάκοπη και χωρίς σφάλματα παροχή υπηρεσιών και του περιεχομένου της, ούτε ακόμα την έλλειψη ιών, είτε πρόκειται για την ιστοσελίδα μας είτε για κάποιο άλλο site ή server μέσω των οποίων λαμβάνετε το περιεχόμενό της. Επιπλέον, δεν εγγυάται ότι μη εξουσιοδοτημένα άτομα (hackers) δεν θα επέμβουν στο περιεχόμενο του ιστολογίου μας. Ουσιαστικά, μπορεί να χρειαστεί να αναστείλουμε για λίγο την πρόσβαση στον ιστότοπό μας, στο σύνολό του ή εν μέρει, ειδικότερα για σκοπούς τεχνικής συντήρησης.

Η ιστοσελίδα μας δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του επισκέπτη/χρήστη με τρίτους παρόχους υπηρεσιών που διαφημίζονται στην σελίδα μας και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ/ΧΡΗΣΤΗ:

Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στην ιστοσελίδα μας και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παροχής υπηρεσιών internet). Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών. Ομοίως, ο επισκέπτης/χρήστης είναι προσωπικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας.

Ο επισκέπτης/χρήστης της ιστοσελίδας μας υποχρεούται να κάνει σύννομη και πρόσφορη χρήση αυτής και να τηρεί τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

Ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να συμπληρώνει με ορθότητα και ακρίβεια τα στοιχεία επικοινωνίας του στην φόρμα επικοινωνίας του site μας: όνομα ή/και επίθετο, τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση. Οφείλει δε να μας ενημερώνει άμεσα για την τυχόν αλλαγή/τροποποίηση των παρεχόμενων στοιχείων του.

Ο επισκέπτης/χρήστης δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί την ταυτότητα άλλου προσώπου. Η ιδιότητα του επισκέπτη/χρήστη της ιστοσελίδας μας είναι προσωπική για τον χρήστη και συνεπώς δεν πρέπει να την μοιράζεται με κάποιο άλλο άτομο.

 

Ο επισκέπτης/χρήστης υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη, αντίθετη στα χρηστά και συναλλακτικά ήθη καθώς και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας μας. Απαγορεύεται ρητά κάθε πράξη που αντίκειται στην ελληνική νομοθεσία ή μπορεί να βλάψει εμάς ή/και τρίτους, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

 • Η πρόκληση, μέσω της χρήσης της ιστοσελίδας μας, βλάβης σε οποιοδήποτε τρίτο και δη σε ανήλικο, με οποιονδήποτε τρόπο.
 • Η επέμβαση επί της ιστοσελίδας μας με σκοπό την παραπλάνηση οποιουδήποτε τρίτου ως προς την προέλευση του περιεχομένου της ιστοσελίδας μας με απώτερο σκοπό να προκαλέσει ζημία στην φήμη μας.
 • Η απόκτηση παράνομης πρόσβαση σε πληροφορίες δικές μας ή τρίτων.
 • Η προσπάθεια να δοκιμάσει την ευπάθεια του συστήματος ή του δικτύου ή να παραβιάσει την ασφάλεια ή τα μέτρα ταυτοποίησης χωρίς πρότερη εξουσιοδότηση.
 • Η εγκατάσταση ή/και προώθηση, με οποιοδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή μη ζητηθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων (spam), χωρίς την έγγραφη συναίνεσή μας.
 • Η εγκατάσταση κώδικα, προγραμμάτων που μπορούν να επιφέρουν δυσλειτουργία στην ιστοσελίδα μας και στην χρήση αυτής από τρίτους.

 

ΕΝΑΡΞΗ – ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:

Ο ιστότοπός μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση των επισκεπτών/χρηστών.

 

ΑΝΗΛΙΚΟΙ:

Η ιστοσελίδα μας απευθύνεται μόνο σε ενηλίκους και δεν συγκεντρώνει ούτε προτίθεται να συγκεντρώσει πληροφορίες από ή σχετικά με ανήλικους. Οι επισκέπτες/χρήστες του ιστολογίου μας δηλώνουν ότι είναι τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) ετών. Οι ανήλικοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο ιστότοπό μας μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων τους ή των κηδεμόνων τους. Οι νόμιμοι κηδεμόνες των ανηλίκων ή οι γονείς τους είναι δυνατόν να εγκρίνουν, υπό τη συνεχή όμως επίβλεψη από ενήλικο και με την ανάληψη όλων των ευθυνών που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της χρήσης της υπηρεσίας από ανήλικο, την χρήση της ιστοσελίδας μας. Εάν παρόλα αυτά ανήλικοι χρήστες αυτοβούλως και χωρίς την γονική συναίνεση, επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας, η ιστοσελίδα μας δε φέρει καμία ευθύνη.

 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ:

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας μας, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή της διέπονται από το εθνικό δίκαιο, το κοινοτικό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Lectio Translations και του επισκέπτη/χρήστη της παρούσας ιστοσελίδας και των παρεχόμενων από αυτήν υπηρεσιών και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς.

Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι οι διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση της ιστοσελίδας από τον επισκέπτη/χρήστη αυτής, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας.

Εάν διαπιστώσετε οποιαδήποτε προβλήματα στο περιεχόμενο του κόμβου που άπτονται νομικών ή ηθικών θεμάτων, ειδικότερα όσον αφορά στην αναπαραγωγή του και τη χρήση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, παρακαλείσθε να μας ειδοποιήσετε στο mail: info@lectio.eu.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών της ιστοσελίδας μας είναι εξαιρετικής σημασίας, σας ενημερώνουμε διά του παρόντος, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τις σχετικές διατάξεις της κείμενης ελληνικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, υπό την ιδιότητά μας ως «υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων», για το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε, για το λόγο της συλλογής τους και της επεξεργασίας τους, το χρόνο τήρησής τους, για τα μέτρα που λαμβάνουμε για να προστατεύσουμε την ασφάλεια αυτών των πληροφοριών καθώς και για τα δικαιώματά σας έναντι ημών.

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

Ως «Προσωπικά δεδομένα» νοείται κάθε πληροφορία ή συνδυασμός πληροφοριών που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»). Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου. Αυτό σημαίνει ότι τα προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνουν στοιχεία όπως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου / διεύθυνση κατοικίας / αριθμό κινητού τηλεφώνου, ονόματα χρήστη, φωτογραφίες προφίλ, προσωπικές προτιμήσεις και αγοραστικές συνήθειες, περιεχόμενο που δημιουργείται από τον χρήστη, πληροφορίες οικονομικής φύσης και πληροφορίες κοινωνικής πρόνοιας. Ενδέχεται επίσης να περιλαμβάνουν μοναδικά αριθμητικά αναγνωριστικά όπως είναι η διεύθυνση ΙΡ του υπολογιστή του φυσικού προσώπου ή η διεύθυνση MAC του κινητού τηλεφώνου του καθώς και cookies.

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ;

Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

 

ΑΠΟ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

Ο κάθε επισκέπτης/χρήστης μπορεί να περιηγηθεί στην ιστοσελίδα μας χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Η ιστοσελίδα μας λαμβάνει δεδομένα σας, τα οποία του τα παρέχετε εσείς απευθείας, όταν επικοινωνείτε μαζί μας δια ζώσης ή ηλεκτρονικά μέσω της φόρμας επικοινωνίας που έχουμε στην ιστοσελίδα μας lectio.eu ή μέσω του mail μας info@lectio.eu. Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας συλλέγουμε επίσης ορισμένες πληροφορίες με αυτοματοποιημένα μέσα, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες, όπως cookies. (οράτε πολιτική cookies). Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων από ανήλικους, χωρίς τη συγκατάθεση των γονέων του, η ιστοσελίδα μας, μόλις ενημερωθεί γι΄ αυτό, διαγράφει άμεσα και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση τις σχετικές παρεχόμενες πληροφορίες.

 

ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΣΑΣ;

Η παραχώρηση των προσωπικών σας δεδομένων στην Εταιρεία μας γίνεται μόνο εφόσον επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιονδήποτε λόγω μέσω της φόρμας επικοινωνίας του παρόντος site.

 

ΠΟΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ;

Φροντίζουμε να συλλέγουμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία είναι κατάλληλα και σαφή για τον σκοπό που προορίζονται. Αυτά τα δεδομένα περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Όνομα ή/και επώνυμο
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Αριθμό κινητού ή σταθερού τηλεφώνου

Δύναται να καταγραφούν τα μηνύματα που αποστέλλονται από τους χρήστες/επισκέπτες με σκοπό να εξακριβώσει την τυχόν ύπαρξη παραβάσεων των όρων της παρούσης, και όχι να γνωστοποιήσει το περιεχόμενό τους σε τρίτους.

Στην περίπτωση κατάρτισης σύμβασης παροχής υπηρεσιών μεταξύ του επισκέπτη/χρήστη και της Εταιρείας μας, δύναται να συλλεχθούν περαιτέρω προσωπικά δεδομένα του επισκέπτη/χρήστη (Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ. και διεύθυνση κατοικίας) στα πλαίσια έκδοσης νόμιμου παραστατικού και μόνο.

 

ΠΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕΣΑ;

Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, συλλέγουμε συγκεκριμένες πληροφορίες με αυτοματοποιημένα μέσα, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες όπως cookies.  Για τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε με αυτοματοποιημένα μέσα οράτε την Πολιτική Cookies που είναι αναρτημένη στον ιστότοπό μας.

 

ΓΙΑΤΙ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

Η ιστοσελίδα μας συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για τους κάτωθι σκοπούς:

 • Να διαχειριζόμαστε κάθε επικοινωνία σας μαζί μας.
 • Να διαχειριζόμαστε τις παραγγελίες σας και κάθε επικοινωνία σας μαζί μας αναφορικά με αυτήν.
 • Να διαχειριζόμαστε κάθε διαφορά σχετική με μια παρεχόμενη σε εσάς υπηρεσία μας.
 • Να σας ενημερώνουμε (εφόσον το έχετε ζητήσει) σχετικά με διαγωνισμούς, προωθητικές ενέργειες, προγράμματα επιβράβευσης ή προσφορές.
 • Να απαντάμε στις ερωτήσεις σας.
 • Να πραγματοποιούμε αναλύσεις ή να συλλέγουμε στατιστικά στοιχεία.
 • Να λειτουργούμε, αξιολογούμε και βελτιώνουμε την επαγγελματική μας δραστηριότητα (συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης των υπηρεσιών μας, της διεξαγωγής data analytics, και της εκτέλεσης των λογιστικών, ελεγκτικών και άλλων εσωτερικών λειτουργιών μας).
 • Να διασφαλίζουμε τον ιστότοπό μας και να προστατεύουμε εσάς και εμάς από περιστατικά απάτης.
 • Να μετράμε τον βαθμό ικανοποίησής σας.
 • Να συμμορφωνόμαστε με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία π.χ. φορολογική νομοθεσία, οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο κτλ.

Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες με άλλους τρόπους, για τους οποίους θα παρέχουμε συγκεκριμένη ειδοποίηση κατά τη στιγμή της συλλογής τους.

 

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΟ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα τα χρειαζόμαστε και για τον σκοπό για τον οποίο τα διατηρούμε, (εκτός και αν μεγαλύτερη περίοδος διατήρησης απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία) ώστε να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας ή για τη συμμόρφωσή μας με τις νομικές υποχρεώσεις μας.

Για να καθορίσουμε το χρονικό διάστημα διατήρησης των προσωπικών δεδομένων σας, χρησιμοποιούμε τα εξής κριτήρια:

 • Όταν σας παρέχουμε μία υπηρεσία, διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας μέχρι την ολοκλήρωση και την παράδοση του έργου. Σε περίπτωση που η συμβατική μας σχέση είναι διαρκής, διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μέχρι τη λήξη αυτής.
 • Όταν συμμετέχετε σε κάποια διαφημιστική προσφορά, διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα καθ’ όλη τη διάρκεια της προσφοράς.
 • Όταν επικοινωνείτε μαζί μας για να μας υποβάλλετε κάποιο ερώτημα, διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας καθ’ όλη τη διάρκεια που απαιτείται για την επεξεργασία του ερωτήματός σας.
 • Όταν έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας για κοινοποιήσεις άμεσης εμπορικής προώθησης, διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας μέχρι να καταργήσετε την εγγραφή σας ή ζητήσετε τη διαγραφή της ή μετά από μια περίοδο αδράνειας άνω των δύο (2) ετών.
 • Όταν εγκαθίστανται cookies στον υπολογιστή σας, διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την επίτευξη των σκοπών τους (καθώς και για μια χρονική περίοδο που καθορίζεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς και τις κατευθυντήριες γραμμές).
 • Ενδέχεται να διατηρήσουμε κάποια προσωπικά δεδομένα σας για τη συμμόρφωσή μας με τις νομικές ή κανονιστικές υποχρεώσεις μας, καθώς και για να είμαστε σε θέση να διαχειριζόμαστε τα δικαιώματά μας (για παράδειγμα, για να προβάλουμε τις αξιώσεις μας ενώπιον των Δικαστηρίων) ή για στατιστικούς ή ιστορικούς σκοπούς.

Όταν δεν χρειάζεται πλέον να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας, τα διαγράφουμε από τα συστήματα και τα αρχεία μας ή τα ανωνυμοποιούμε ώστε να μην είναι πλέον δυνατή η ταυτοποίησή σας από αυτά. Σε κάθε περίπτωση διαγράφουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μετά την πάροδο δέκα (10) ετών.

 

ΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχει μόνο η Lectio Translations και ενδεχομένως το απολύτως απαραίτητο προσωπικό αυτής, το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας και οι συνεργαζόμενες με αυτήν ή τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών, οι οποίες επεξεργάζονται τα δεδομένα σας ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό της και σύμφωνα με τις εντολές της.

 

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ;

Όλα τα προσωπικά σας δεδομένα προορίζονται για τη χρήση τους από την Lectio Translations. Δεν πουλάμε και δεν αποκαλύπτουμε προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε σχετικά με εσάς, εκτός από τις περιπτώσεις που περιγράφονται κατωτέρω.

Ενδέχεται να μοιραστούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες με:

 • Τρίτους που συνεργάζονται με το ιστότοπό μας εφόσον η διάθεσή των δεδομένων αυτών είναι απαραίτητη και αναγκαία για την υλοποίηση των σχετικών εντολών των επισκεπτών/χρηστών.
 • Παρόχους υπηρεσιών που παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό μας βάσει των οδηγιών μας. Δεν εξουσιοδοτούμε αυτούς τους παρόχους να χρησιμοποιήσουν ή να αποκαλύψουν τις πληροφορίες εκτός εάν είναι απαραίτητο για την παροχή υπηρεσιών για λογαριασμό μας ή για συμμόρφωση με νομικές απαιτήσεις. Παρέχουμε σε αυτούς μόνο τις πληροφορίες που χρειάζονται για την εκτέλεση των εν λόγω υπηρεσιών και απαιτούμε να μην χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά δεδομένα σας για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Καταβάλλουμε πάντοτε κάθε δυνατή προσπάθεια να διασφαλίσουμε ότι όλα τα τρίτα μέρη με τα οποία συνεργαζόμαστε διατηρούν ασφαλή τα προσωπικά δεδομένα σας. Για παράδειγμα, ενδέχεται να αναθέσουμε υπηρεσίες που απαιτούν την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, σε:
 • Τρίτα μέρη τα οποία πρέπει να σας παραδώσουν το αιτούμενο από εμάς έργο, π.χ. ταχυδρομικές υπηρεσίες/ υπηρεσίες παράδοσης.
 • Τρίτα μέρη τα οποία μας παρέχουν υποστήριξη και μας βοηθούν στην παροχή υπηρεσιών πληροφορικής, όπως πάροχοι πλατφορμών, υπηρεσιών φιλοξενίας, συντήρησης και υποστήριξης των βάσεων δεδομένων μας καθώς και των λογισμικών και εφαρμογών μας που ενδέχεται να εμπεριέχουν δεδομένα που σας αφορούν (ενίοτε, οι εν λόγω υπηρεσίες μπορεί να συνεπάγονται την πρόσβαση στα δεδομένα σας για την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών).
 • Λοιπά τρίτα μέρη για σκοπούς εμπορικής προώθησης, μόνο με τη ρητή συγκατάθεσή σας.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα δεδομένα σας επεξεργάζονται από το εν λόγω τρίτο μέρος, το οποίο ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων και θα ισχύουν οι όροι και προϋποθέσεις καθώς και η πολιτική προστασίας του εν λόγω μέρους. Θα πρέπει να ελέγχετε προσεκτικά τα έγγραφά τους προτού παράσχετε τη συγκατάθεσή σας για τη γνωστοποίηση των πληροφοριών σας στο εν λόγω τρίτο μέρος.

Επιπρόσθετα, ενδέχεται να αποκαλύψουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς:

 • Αν είμαστε υποχρεωμένοι να ενεργήσουμε έτσι από το νόμο ή νομική διαδικασία ή με απόφαση των αρμόδιων αρχών,
 • Στις αρχές επιβολής του νόμου ή άλλους κυβερνητικούς αξιωματούχους, ή
 • Όταν πιστεύουμε ότι η αποκάλυψη είναι αναγκαία ή κατάλληλη να αποτρέψει σωματική βλάβη ή οικονομική απώλεια, ή σε συνεργασία με έρευνα ύποπτης ή πραγματική δόλιας ή παράνομης δραστηριότητας.

 

ΠΩΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΟΙ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΕΣ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕΒΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;

Οι Εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά με εμάς:

 • να τηρούν εχεμύθεια.
 • να μη στέλνουν σε τρίτους δεδομένα σας χωρίς την άδεια μας.
 • να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφάλειας.
 • να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό 979/2016/ΕΕ (άλλως GDPR).

Στους εκτελούντες την επεξεργασία παρέχουμε μόνο τις πληροφορίες που χρειάζονται για την εκτέλεση των συγκεκριμένων υπηρεσιών τους. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα σας μόνο για τους ακριβείς σκοπούς που καθορίζουμε στη σύμβασή μας μαζί τους. Συνεργαζόμαστε στενά μαζί τους για να διασφαλίσουμε ότι το απόρρητό σας είναι σεβαστό και προστατεύεται ανά πάσα στιγμή. Αν σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες τους, οποιαδήποτε από τα δεδομένα που κατέχετε θα διαγραφούν ή θα καταστούν ανώνυμα.

 

ΤΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΧΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ;

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

α) Να γνωρίζετε ποια προσωπικά σας δεδομένα τηρούμε και επεξεργαζόμαστε, την προέλευσή τους, τους σκοπούς επεξεργασίας αυτών, καθώς και το χρόνο τήρησής τους.

β) Να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και τη συμπλήρωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή.

γ) Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας.

δ) Να αρνηθείτε ή/και να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε.

ε) Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από τα αρχεία που τηρούμε.

στ) Να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας με οποιονδήποτε τρόπο.

Μπορείτε να μας πείτε να μην σας αποστέλλουμε διαφημιστική επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, απαντώντας μας στο mail στο οποίο περιλαμβάνονται τα διαφημιστικά μηνύματα που λαμβάνετε από εμάς ή επικοινωνώντας μαζί μας ως αναφέρεται παρακάτω. Μπορείτε επίσης να εξαιρεθείτε από τη λήψη τυχόν διαφημιστικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας ανά πάσα στιγμή στέλνοντας μας ηλεκτρονικό μήνυμα στο mail μας info@lectio.eu.

Μπορείτε να αποσύρετε οποιαδήποτε συγκατάθεση μας έχετε παράσχει στο παρελθόν, ή να προβάλετε ένσταση σε οποιαδήποτε στιγμή για νόμιμους λόγους, ως προς την επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών. Θα εφαρμόσουμε τις προτιμήσεις σας μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αποσύροντας τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση ή αποκάλυψη των προσωπικών σας πληροφοριών μας, ενδέχεται να σημαίνει ότι δε θα μπορείτε να εκμεταλλευτείτε κάποιες από τις υπηρεσίες μας. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε βάσει συγκατάθεσης πριν από την ανάκλησή της.

 

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΤΕ ΤΑ ΩΣ ΑΝΩ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ;

Για την άσκηση των δικαιωμάτων της προηγούμενης ενότητας, μπορείτε να απευθύνεστε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail): info@lectio.eu ή τηλεφωνικά στον αριθμό: 2106725780 άλλως μέσω της φόρμας επικοινωνίας που υπάρχει στην ιστοσελίδα μας.

 

ΠΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

Η ιστοσελίδα μας έχει καταβάλει σημαντικές προσπάθειες ώστε να λάβει όλα τα προληπτικά μέτρα για να διατηρήσει την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και να αποτρέψει τη διαστρέβλωση, τη βλάβη, την καταστροφή τους αλλά και την προσβασιμότητα τους από μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη. Τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας περιλαμβάνουν τεχνολογία αιχμής. Παρόλα αυτά, εμείς δεν μπορούμε να ελέγξουμε το ρίσκο που σχετίζεται με την λειτουργία του Διαδικτύου και ως εκ τούτου σας εφιστούμε την προσοχή στην ύπαρξη δυνητικών κινδύνων σχετικά με την χρήση και λειτουργία του. Καθώς η διαβίβαση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου δεν είναι απόλυτα ασφαλής, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων σας που διαβιβάζονται στον ιστότοπό μας. Ως εκ τούτου, κάθε διαβίβαση δεδομένων πραγματοποιείται με δική σας ευθύνη. Απαιτούμε επίσης, βάσει σύμβασης, από κάθε έμπιστο τρίτο μέρος που χειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα σας για λογαριασμό μας, να πράττουν ακριβώς το ίδιο.

Η ιστοσελίδα μας ενδέχεται στο μέλλον να παρέχει συνδέσμους σε άλλους δικτυακούς τόπους για τη διευκόλυνση και την πληροφόρησή σας. Αυτές οι ιστοσελίδες μπορεί να λειτουργούν ανεξάρτητα από εμάς. Συνδεδεμένες σελίδες μπορούν να έχουν τις δικές τους ανακοινώσεις ή πολιτικές περί ιδιωτικού απορρήτου, που σας προτείνουμε να διαβάσετε εάν επισκεφτείτε κάποια από τις συνδεδεμένες ιστοσελίδες. Στο βαθμό που οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα που επισκέπτεστε δεν ανήκει ή ελέγχεται από εμάς, δεν είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο των σελίδων, οποιαδήποτε χρήση των σελίδων, ή τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων των σελίδων.

 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ:

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις, κάθε τροποποίησή τους καθώς και η χρήση της ιστοσελίδας μας διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από τη χρήση της ιστοσελίδας, αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.

 

ΠΩΣ ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ;

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μπορεί να ενημερώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς εσάς ώστε να αντικατοπτρίζει στις πρακτικές μας για τα προσωπικά δεδομένα. Εμείς θα αναρτήσουμε εμφανή ειδοποίηση στην ιστοσελίδα μας για να σας ενημερώσουμε για τυχόν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας και να αναφέρουμε στην αρχή της Πολιτικής τη χρονική στιγμή της πιο πρόσφατης ενημέρωσης.

Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε, ανά τακτά διαστήματα, την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα δεδομένα σας. Η παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων τέθηκε σε ισχύ την 01-02-2021.

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ / ΣΧΟΛΙΑ:

Εάν έχετε ερωτήσεις, προβληματισμούς ή σχόλια σχετικά με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ή αν θα επιθυμούσατε να επικαιροποιήσετε τις πληροφορίες που έχουμε για εσάς ή τις προτιμήσεις σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας, αποστέλλοντας μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@lectio.eu ή τηλεφωνικά στον αριθμό 2106725780 άλλως μέσω της φόρμας επικοινωνίας που υπάρχει στην ιστοσελίδα μας.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

 

Για την καλύτερη λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου lectio.eu και τη βελτίωση της πλοήγησής σας σε αυτόν, χρησιμοποιούμε cookies κατά τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου. O ιστότοπός μας σέβεται την ιδιωτικότητά σας και προσπαθεί να συγκεντρώνει μόνο τα απολύτως απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία του στοιχεία σας. Παρότι τα cookies από μόνα τους δεν μπορούν να αναζητήσουν ή να επεξεργαστούν τις πληροφορίες σας ή να πραγματοποιήσουν αναζήτηση στον υπολογιστή σας, αποθηκεύουν προσωπικές σας πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό επισκεψιμότητας ιστοσελίδων ή τις τυχόν ηλεκτρονικές σας αγορές. Για τον σκοπό αυτό, με το παρόν κείμενο με τίτλο «Πολιτική cookies», σας ενημερώνουμε για την χρήση των cookies από τον ιστότοπό μας, εξηγώντας με απλά λόγια τι είναι τα cookies, ποια cookies χρησιμοποιούμε, πώς τα χρησιμοποιούμε και πώς μπορείτε να τα διαχειριστείτε.

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ COOKIES;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα (συγκεκριμένα ο εξυπηρετητής ιστού – web server) αποθηκεύει στον υπολογιστή, το κινητό ή άλλη ηλεκτρονική συσκευή ενός χρήστη, ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στο χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Γενικώς, τα cookies επιτελούν πολλές λειτουργίες και διαχωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες αναλόγως του σκοπού που εξυπηρετούν και του τρόπου που λειτουργούν. Υπάρχουν cookies που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία ενός ιστότοπου (χωρίς αυτά δεν θα ήταν τεχνικά εφικτή η παροχή υπηρεσιών από τον ιστότοπο), καθώς και cookies που διευκολύνουν την περιήγησή σας από τη μια ιστοσελίδα στην άλλη, αποθηκεύουν τις προτιμήσεις σας και γενικά βελτιώνουν την εμπειρία της περιήγησης σας στην ιστοσελίδα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων πληροφοριών είναι οι προτιμήσεις του χρήστη σε μια ιστοσελίδα, όπως αυτές δηλώνονται από τις επιλογές που κάνει ο χρήστης στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα (π.χ. επιλογή συγκεκριμένων «κουμπιών», αναζητήσεων, διαφημίσεων, κ.λπ.). Με τον τρόπο αυτό, ο ιστότοπος θυμάται τις ενέργειες και τις προτιμήσεις του χρήστη για ένα χρονικό διάστημα και με αυτόν τον τρόπο δεν χρειάζεται ο χρήστης να εισάγει τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεται τον ιστότοπο.

Τα cookies δεν είναι ιοί. Δεν είναι κομμάτια κώδικα και συνεπώς δεν μπορούν να πολλαπλασιαστούν και να εξαπλωθούν σε άλλα δίκτυα. Δεδομένου ότι δεν μπορούν να εκτελέσουν αυτές τις λειτουργίες, δεν εμπίπτουν στον τυπικό ορισμό του ιού.

 

ΣΚΟΠΟΣ:

Ο σκοπός των cookies είναι η ασφάλεια, η αποτελεσματικότερη εμφάνιση πληροφοριών, η καλύτερη εξυπηρέτηση και η διευκόλυνση στην περιήγηση ενός χρήστη.

Επιπλέον, τα cookies μάς βοηθούν να αναλύουμε πώς χρησιμοποιείτε τον διαδικτυακό μας τόπο και εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά την περιήγησή σας. Μας βοηθούν να βλέπουμε την απόδοση και την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας, βελτιώνοντας την παρουσίαση και το περιεχόμενό της, σύμφωνα με τις προτιμήσεις των επισκεπτών μας.

Όλα τα cookies που χρησιμοποιούμε είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπού μας και των προσφερόμενων από αυτόν υπηρεσιών ή για την βελτίωση της εμπειρίας χρήσης του, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την εφαρμοστέα νομοθεσία. (περισσότερα εδώ: http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm )

Μέσω των cookies δεν συλλέγονται προσωπικές πληροφορίες ούτε μπορεί να γίνει ταυτοποίηση του χρήστη. Επιπλέον, με την χρήση των cookies δεν υπάρχει πρόσβαση στα έγγραφα ή αρχεία του υπολογιστή σας.

Με την περιήγησή σας στον ιστότοπο μας συγκατατίθεστε στην χρήση των cookies που αυτός χρησιμοποιεί. Μπορείτε ωστόσο να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του browser που χρησιμοποιείτε για να περιηγείστε στο διαδίκτυο έτσι ώστε να περιορίσετε σημαντικά την χρήση cookies (Δείτε κατωτέρω «πώς μπορείτε να διαχειρίζεστε τα cookies»).

 

ΠΟΙΑ COOKIES ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟ ΜΑΣ ΤΟΠΟ;

Χρησιμοποιούμε τις εξής κατηγορίες cookies:

Α. Τα Απολύτως Απαραίτητα cookies: Τα cookies αυτά επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση στον διαδικτυακό τόπο και να χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες του, χωρίς να αποθηκεύουν πληροφορίες που σας ταυτοποιούν. Αυτά τα cookies είναι απολύτως απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία του διαδικτυακού τόπου μας. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι εάν επιλέξετε την απόρριψη των cookies, πολλές εφαρμογές του διαδικτυακού μας τόπου δεν μπορούν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά και ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.

Β. Cookies στατιστικών χρήσης: Χρησιμοποιούμε αυτά τα cookies για να βελτιώσουμε την απόδοση του διαδικτυακού τόπου μας. Τα cookies στατιστικών χρήσης, μας βοηθούν να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με τον χρόνο και τον τρόπο που οι επισκέπτες αλληλοεπιδρούν με τον διαδικτυακό τόπο μας και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Για παράδειγμα, πόσες φορές είδε ο επισκέπτης ένα συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία και εάν επέλεξε να το κοινοποιήσει σε κάποια πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης. Τα cookies στατιστικών χρήσης, αποθηκεύονται στη συσκευή σας μόνο εφόσον δώσετε τη συγκατάθεσή σας. Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας. Επίσης, τα δεδομένα αυτά δεν κοινοποιούνται σε τρίτους ούτε χρησιμοποιούνται για άλλο σκοπό.

 

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΣΤΕ ΤΑ COOKIES;

Είναι στη διακριτική σας ευχέρεια να ανακαλείτε, όποτε το θελήσετε, τη συγκατάθεση σας ή να εναντιωθείτε στη χρήση των cookies στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας, να ελέγξετε ή/και να διαγράψετε τα cookies.

Εάν επιθυμείτε να διαγράψετε ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies, επιλέξτε τον browser που χρησιμοποιείτε και ακολουθήστε τις οδηγίες που χρειάζεται να ακολουθήσετε:

 • Internet Explorer //support.microsoft.com/kb/278835
 • Firefox //support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored
 • Chrome //support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en
 • Safari //support.apple.com/kb/PH5042
 • Safari for iPad and iPhone //support.apple.com/kb/HT1677

Εάν χρησιμοποιείτε κάποιον άλλον browser, συμβουλευτείτε τις πληροφορίες του παρόχου του.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη γενική χρήση των cookies, αλλά και των μεθόδων αποκλεισμού ή περιορισμού τους, θα βρείτε στους εξειδικευμένους ιστοτόπους cookiepedia.co.uk/all-about-cookies και www.allaboutcookies.org/.

 

ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΝ ΤΑ COOKIES;

Πληροφορίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, αλλά και για τα δικαιώματα σας θα βρείτε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ – ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ COOKIES:

Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε οποιεσδήποτε αλλαγές και διορθώσεις στην παρούσα Πολιτική ώστε να είναι πάντα σύμφωνη με τις νομικές απαιτήσεις και τον τρόπο λειτουργίας του παρόντος ιστοτόπου. Παρακαλούμε να ανατρέχετε στην παρούσα σελίδα ανά τακτά χρονικά διαστήματα, για να ενημερώνεστε για την πιο πρόσφατη έκδοση της Πολιτικής, ώστε να ελέγχετε τις παρούσες και τυχόν νέες επιπρόσθετες πληροφορίες. Η παρούσας Πολιτικής cookies τέθηκε σε ισχύ την 01-02-2021.

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

Η Lectio Translations από το 1996 παρέχει πλήρη σειρά υπηρεσιών γύρω από:

 • ΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ, με εξειδίκευση: στην Ιατρική Μετάφραση, στην Νομική Μετάφραση, στη Μετάφραση Οικονομικών Κειμένων και στις Μεταφράσεις για τον τουρισμό.
 • ΤΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ, και ειδικότερα: την ταυτόχρονη διερμηνεία, με εξειδίκευση στις διερμηνείες ιατρικών συνεδρίων, τη διαδοχική διερμηνεία και την ψιθυριστή διερμηνεία.
 • ΤΟΝ ΥΠΟΤΙΤΛΙΣΜΟ
 • ΤΗΝ ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΗ
 • ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΧΕΙΩΝ

 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ:

Εφόσον επιθυμείτε να συνεργαστείτε με την Εταιρεία μας και να σας παράσχουμε μία ή και περισσότερες από τις υπηρεσίες μας, θα πρέπει αρχικά να έρθετε σε επαφή μαζί μας, μέσω τηλεφώνου ή του e-mail μας info@lectio.eu ή της φόρμας επικοινωνίας που υπάρχει στην ιστοσελίδα μας και να μας ζητήσετε προσφορά για την υπηρεσία που θέλετε να σας παράσχουμε. Θα σας αποστείλουμε στο mail σας, το συντομότερο δυνατό, την οικονομική μας προσφορά, η οποία θα περιλαμβάνει με σαφήνεια το κόστος της παρεχόμενης υπηρεσίας, τον τρόπο πληρωμής, την ημερομηνία ολοκλήρωσης και τον χρόνο και τρόπο παράδοσης του έργου. 

Με την αποδοχή της προσφοράς μας από εσάς, την αποστολή του απαιτούμενου υλικού και την καταβολή εκ μέρους σας τυχόν προκαταβολής, ξεκινάμε άμεσα την εκτέλεση του έργου.

Αποδεχόμενοι την προσφορά μας, τεκμαίρεται ότι αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τους κάτωθι όρους παροχής υπηρεσιών και τους όρους που αναγράφονται στην προσφορά. Σε περίπτωση αντικρουόμενων ερμηνειών και τυχόν αντίφασης ή αντίθεσης μεταξύ των όρων της αποδεχόμενης προσφοράς και των παρόντων Όρων Χρήσεως, οι όροι της Προσφοράς υπερισχύουν ως ειδικότεροι.

 

ΑΜΟΙΒΗ/ΚΟΣΤΗ:

Η αμοιβή της εταιρείας μας για το αναληφθέν έργο συμφωνείται εγγράφως εκ των προτέρων και εξαρτάται από το είδος, την έκταση, τη δυσκολία της παρεχόμενης υπηρεσίας, την περιγραφή του Καταναλωτή, το παρεχόμενο υλικό, το σκοπό του έργου και τις υποδείξεις που δίδονται από τον Καταναλωτή.

Το κόστος αποστολής του έργου μέσω courier επιβαρύνει τον Καταναλωτή.

Σε περίπτωση που μετά τον προσδιορισμό της αμοιβής της εταιρείας μας, αποδειχθεί ότι το έργο παρουσιάζει συγκεκριμένες δυσκολίες, τις οποίες κανένα μέρος (ούτε η Εταιρείας μας, ούτε οι Συνεργάτες μας, ούτε ο Καταναλωτής) δεν μπορούσε ευλόγως να γνωρίζει κατά τον χρόνο της παραγγελίας, θα ενημερώνεται άμεσα ο Καταναλωτής και η αμοιβή της Εταιρείας μας θα αναπροσαρμόζεται κατόπιν έγγραφης συμφωνίας των μερών.

Μόνο εσείς φέρετε την ευθύνη για τη διενέργεια της ορθής παραγγελίας. Σε περίπτωση λάθους (π.χ. προφανής λανθασμένη καταμέτρηση λέξεων, αποστολή λανθασμένου υλικού κλπ) πρέπει να ενημερώσετε την Εταιρεία μας το συντομότερο δυνατό, προκειμένου να επανυπολογισθεί το κόστος της παρεχόμενης υπηρεσίας μας αντιστοίχως.

Η εκτίμηση κόστους δεν θεωρείται ότι δεσμεύει τα συμβαλλόμενα μέρη, δεδομένου ότι δίδεται προς καθοδήγηση ή για πληροφοριακούς λόγους μόνο.

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:

Η πληρωμή της αμοιβής μας για τις παρεχόμενες υπηρεσίες πραγματοποιείται ως εξής:

 • με την ανάθεση του έργου προκαταβάλλεται το 50% της συμφωνηθείσας αμοιβής και
 • το υπόλοιπο 50% εξοφλείται μετά την ολοκλήρωση αυτού.

Σε περίπτωση έκδοσης τιμολογίου, η πληρωμή θα πρέπει να λάβει χώρα το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την έκδοση και αποστολή του σχετικού φορολογικού παραστατικού (εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά σε επί τούτου συναφθείσα συμφωνία).

Η πληρωμή για τις υπηρεσίες μας μπορεί να γίνει: α) με την καταβολή μετρητών στην έδρα της Εταιρείας, β) με τραπεζικό έμβασμα ή γ) με πιστωτική κάρτα.

Για αμοιβή άνω του ποσού των 300,00 ευρώ απαιτείται πληρωμή μέσω τραπέζης.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ:

Ο καταναλωτής έχει δικαίωμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2251/1994, να υπαναχωρήσει αναιτιολόγητα από τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών μέσα σε χρονικό διάστημα δεκατεσσάρων (14) ημερών από την αποδοχή της προσφοράς της εταιρείας μας για την παρεχόμενη υπηρεσία. 

Ειδικότερα, το δικαίωμα υπαναχώρησης ασκείται με την αποστολή σχετικής δήλωσης υπαναχώρησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@lectio.eu.

Εντούτοις, καθίσταται σαφές ότι εφόσον κατά τον χρόνο γνωστοποίησης της υπαναχώρησης έχει ήδη εκπονηθεί μέρος της υπηρεσίας, η αμοιβή για μέρος της παρεχόμενης υπηρεσίας που έχει πραγματοποιηθεί οφείλεται κανονικά και η υπαναχώρηση αφορά το υπόλοιπο – μη εκπληρωθέν – μέρος της σύμβασης.

Μετά την παράδοση του έργου δεν νοείται και δεν υφίσταται δικαίωμα υπαναχώρησης από την καταρτισθείσα σύμβαση και, ως εκ τούτου, ο καταναλωτής οφείλει να καταβάλλει στο ακέραιο το σύνολο της συμφωνηθείσας αμοιβής.

 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη έχει το δικαίωμα να καταγγείλει εγγράφως τη σύμβαση οποιαδήποτε στιγμή. Η καταγγελία ισχύει έπειτα από την παραλαβή της από το αντισυμβαλλόμενο μέρος, με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο, συμπεριλαμβανομένου και του e-mail, και ενεργεί για το μέλλον. Το κόστος των υπηρεσιών που τυχόν έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τη στιγμή της γνωστοποίησης της καταγγελίας, οφείλεται σε κάθε περίπτωση.

 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ:

Αν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. απεργίες, καιρικές συνθήκες, πανδημίες, τεχνικά προβλήματα κ.α.), δεν μπορούμε να εκπληρώσουμε την παραγγελία σας στο προκαθορισμένο διάστημα που έχουμε ορίσει, σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι γι΄ αυτό. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό για να μας ενημερώσετε σχετικά με τον αν επιθυμείτε να προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση της παραγγελίας σας υπό τα νέα δεδομένα και σε νέο χρονικό διάστημα.

 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΡΓΟΥ:

Ο χρόνος, ο τόπος και ο τρόπος παράδοσης του έργου προβλέπονται κάθε φορά από την ειδική συμφωνία μεταξύ των μερών.

Ο συμφωνημένος χρόνος παράδοσης είναι δεσμευτικός και άρχεται μόνο αφότου η Εταιρεία μας λάβει γνώση του προς μετάφραση ή επιμέλεια υλικού, στο σύνολό του, και έχει λάβει τις συνολικές οδηγίες και καθοδηγήσεις του Καταναλωτή.

Ο χρόνος παράδοσης υπολογίζεται σε εργάσιμες ημέρες, εξαιρούνται το Σάββατο, η Κυριακή, οι αργίες και οι εθνικές εορτές.

 

ΑΠΟΔΟΧΗ / ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΕΡΓΟΥ:

Το έργο θεωρείται οριστικά αποδεκτό από τον Καταναλωτή πέντε (5) εργάσιμες  ημέρες μετά την παράδοση του (μέσω courier ή ηλεκτρονικά μέσω e-mail ή παραλαβής του από τα γραφεία μας).

Δεν ευθυνόμαστε για τυχόν λάθη κατά την αποστολή του έργου και για το λόγο αυτό δεν μπορείτε να αιτηθείτε αποζημίωση από εμάς.

Λόγω της φύσης των υπηρεσιών μετάφρασης και επιμέλειας αρχείων, ενδέχεται να εμφανιστούν μεταφραστικά ή ορθογραφικά / συντακτικά λάθη. Ο Καταναλωτής οφείλει να μας ενημερώσει εντός της άνω προθεσμίας προκειμένου να προβούμε στις σχετικές διορθώσεις χωρίς επιπλέον χρέωσή του. Μετά την πάροδο της άνω προθεσμίας και την αποδοχή του έργου, δεν γίνονται αποδεκτές αλλαγές, αναθεωρήσεις ή επιστροφές αντιτίμου και ουδεμία ευθύνη φέρουμε για τυχόν πλημμέλειες του έργου. Σε κάθε περίπτωση, τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να συμφωνήσουν διαφορετικά.

 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ:

Καταγγελίες περί προβλημάτων με την ποιότητα του έργου θα πρέπει να μας αποστέλλονται εγγράφως (ενδεικτικά, μέσω mail, συστημένης επιστολής κλπ) εντός των ως άνω οριζόμενων πέντε (5) εργάσιμων ημερών και θα πρέπει να συνοδεύονται από επαρκείς διευκρινίσεις και αιτιολόγηση, που να στοιχειοθετούν αναμφισβήτητα την πλημμέλεια του παραδοθέντος έργου. Εφόσον τα εκφραζόμενα παράπονα για την ποιότητα των υπηρεσιών μας είναι αιτιολογημένα, η Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί άμεσα σε διορθωτικές ενέργειες.

Τυχόν προβλήματα σε μέρος του έργου δεν επηρεάζουν την αποδοχή και παραλαβή του υπόλοιπου έργου (όπως ενδεικτικά τα υπόλοιπα αρχεία ή τις υπόλοιπες ενότητες του έργου).

Η Lectio Translations δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την καταλληλόλητα των μεταφράσεων ως προς τον σκοπό για τον οποίο τις προορίζει ο Καταναλωτής, ούτε για θετικές ή αποθετικές ζημίες που τυχόν προκληθούν στον Καταναλωτή από αυτές.  

Σε περίπτωση που η παρεχόμενη υπηρεσία δεν ανταποκρίνεται στον σκοπό για τον οποίο ζητήθηκε, ο Καταναλωτής δικαιούται να ζητήσει, κατόπιν συναινέσεως της Lectio Translations, τη μείωση του αντιτίμου για την παρασχεθείσα εργασία.

 

ΑΛΛΑΓΕΣ / ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ:

Δεν είναι επιτρεπτή ουδεμία αλλαγή ή τροποποίηση στο έργο της εταιρείας μας, χωρίς την έγγραφη συναίνεσή μας. Σε περίπτωση που μετά την παράδοση του έργου στον Καταναλωτή, εκείνος ή τυχόν τρίτο πρόσωπο αλλάξει ή τροποποιήσει το παραδοθέν έργο μας, χωρίς την έγγραφη συναίνεσή μας, η εταιρεία μας δεν ευθύνεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο για τις τροποποιήσεις και τις συνέπειές τους.

 

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ:

Η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή των υπηρεσιών που ζητούνται εάν ήθελε κριθεί ότι συντρέχει περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων ή ότι το προς μετάφραση ή επιμέλεια αρχείο είναι παράνομο, προσβλητικό ή ακατάλληλο.

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ:

Οι παρόντες όροι μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Παρακαλείσθε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους γενικούς όρους παροχής υπηρεσιών καθώς η συνεχής χρήση της συνεπάγεται ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές.