Στους συνεργάτες της Lectio συγκαταλέγονται μεταφραστές με αποκλειστική εξειδίκευση στο πεδίο της μετάφρασης που αναλαμβάνουν.   Επομένως, οι μεταφραστές, που αναλαμβάνουν ιατρικές μεταφράσεις, αναλαμβάνουν πάντα εργασίες στον τομέα τους.  Το ίδιο ισχύει για εξειδικευμένους σε νομικές μεταφράσεις μεταφραστές ή σε μεταφραστές που ασχολούνται με οικονομικά ή μεταφράσεις τον τομέα του τουρισμού.

Επιδιώκουμε μακροχρόνια συνεργασία με τους πελάτες μας.  Γι’ αυτό και οι συνεργάτες μας είναι δοκιμασμένοι και έμπειροι και οι  μεταφράσεις μας κορυφαίας ποιότητας σε λογικές τιμές.