Νομικές Μεταφράσεις

Οι εταιρίες-πελάτες μας ζητούν συχνότατα τη μετάφραση συμβάσεων και άλλων νομικών κειμένων. Έχουμε οργανώσει ομάδα επαγγελματιών που εξειδικεύεται στις νομικές μεταφράσεις.

Τις μεταφράσεις αναλαμβάνουν εξειδικευμένοι αποκλειστικά στον τομέα των νομικών μεταφράσεων μεταφραστές.

Στους πελάτες μας συγκαταλέγονται τα νομικά τμήματα εταιρικών ομίλων, νομικές εταιρείες, δικηγορικά γραφεία, ιδιώτες.

Επιμέλεια παρέχεται από νομικούς.

Επίσης, παρέχονται επικυρωμένες μεταφράσεις από δικηγόρο.