Ψιθυριστή διερμηνεία

Στην Ψιθυριστή Διερμηνεία, ο διερμηνέας ακούει τον ομιλητή σε μία γλώσσα και μεταφράζει «ψιθυριστά» σε άλλη γλώσσα σε ένα το πολύ δύο άτομα. Συνήθως τα άτομα αυτά βρίσκονται στο ακροατήριο κάποιας συνάντησης, συνεδρίου ή δικαστηρίου και επειδή ακριβώς η διερμηνεία χρειάζεται μόνο για έναν το πολύ δύο πελάτες, ο οργανωτής επιλέγει τη λύση της «ψιθυριστής» διερμηνείας.

Όπως και στην Διαδοχική Διερμηνεία, το πλεονέκτημα και της Ψιθυριστής Διερμηνείας είναι ότι εξοικονομείται το κονδύλι για τεχνικό εξοπλισμό, ενώ δεν απαιτείται και ο αντίστοιχος χώρος για την καμπίνα ή το ειδικό ηχοσύστημα.

Στον τύπο αυτόν διερμηνείας πρέπει να ληφθεί υπόψη η ενόχληση στην αίθουσα από την, έστω και ψιθυριστή, ομιλία και η μειωμένη ποιότητα ήχου, καθώς ο διερμηνέας δεν ακούει από ειδικό εξοπλισμό αλλά ο ήχος επηρεάζεται από τον περιβάλλοντα χώρο.

Στην Lectio Translations με την εμπειρία και εξειδίκευσή μας θα σας συστήσουμε τον τύπο της διερμηνείας που θα αποδώσει τα καλύτερα αποτελέσματα στα δικά σας πλαίσια.

Εμπιστευθείτε μας!

 

Από εκδήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γυναικών