Οι πελάτες μας το ζήτησαν κι εμείς το παρέχουμε:  η Lectio Translations, με μακροχρόνια εμπειρία στις Μεταφράσεις και την Διερμηνεία διαθέτει και εξειδικευμένο τεχνικό τμήμα για Επεξεργασία Βίντεο, Υποτιτλισμό και Μεταγλώττιση.