Νομικές Μεταφράσεις

Καθώς όλες οι εταιρείες-πελάτες μας ζητούν συχνότατα τη μετάφραση συμβάσεων και άλλων νομικών κειμένων, έχουμε αναπτύξει εξειδικευμένο τμήμα νομικών μεταφράσεων.

Τις μεταφράσεις αναλαμβάνουν εξειδικευμένοι αποκλειστικά στον τομέα των νομικών μεταφράσεων μεταφραστές.

Στους πελάτες μας συγκαταλέγονται τα νομικά τμήματα εταιρικών ομίλων, νομικές εταιρείες, δικηγορικά γραφεία, ιδιώτες.

Επιμέλεια παρέχεται από νομικούς.

Επίσης, παρέχονται επικυρωμένες μεταφράσεις από δικηγόρο.