Μεταφράσεις Οικονομικών Κειμένων

Τα οικονομικά δεδομένα, οι ισολογισμοί, οι οικονομοτεχνικές μελέτες αποτελούν καθημερινό κομμάτι των εργασιών των πελατών μας, είτε είναι φαρμακευτικές επιχειρήσεις, νοσοκομεία, εταιρείες τροφίμων ή κατασκευαστικές εταιρείες.  Στο χώρο των επιχειρήσεων και της οικονομίας η παγκόσμια γλώσσα είναι η Αγγλική.  Για το λόγο αυτό συχνά, είτε μια εταιρία θέλει να επενδύσει στο εξωτερικό, είτε μια εταιρία του εξωτερικού επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί στην Ελλάδα, η μετάφραση αποτελεί αποφασιστικό μέσο για την δραστηριότητά της αυτή.

Η μετάφραση οικονομικών κειμένων έχει τις δικές της απαιτήσεις.  Χρειάζεται:

  • βαθειά γνώση της ορολογίας τόσο στην αρχική γλώσσα όσο και στη γλώσσσα στόχο
  • συνέπεια στην ορολογία: για την μετάφραση συγκεκριμένης ορολογίας στη μία γλώσσα πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντα οι ίδιιες λέξεις στην άλλη γλώσσα ώστε η μετάφραση να είναι ορθή και κατανοητή.
  • γνώση του περιβάλλοντος: είναι γνωστό πόσο αλλάζουν οι ονομασίες των υπουργείων, διευθύνσεων και δημοσίων οργανισμών τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.  Γι’ αυτό ο μεταφραστής πρέπει να γνωρίζει κάθε φορά το πλαίσιο στο οποίο θα λειτουργήσει η μετάφρασή του ώστε να χρησιμοποιεί πάντα τους σωστούς τίτλους.
  • εχεμύθεια: τα οικονομικά στοιχεία ίσως να είναι το ίδιο ή περισσότερο απόρρητα από άλλα.  Αν και η εχεμύθεια και η διαφύλαξη του απορρήτου είναι αυτονόητη στη Lectio Translations, αξίζει να σημειωθεί ότι όλοι οι μεταφραστές που ασχολούνται με την μετάφραση οικονομικών κειμένων δεσμεύονται από πιστοποιητικά εχεμύθειας.
  • προθεσμίες:  πολλές φορές η μετάφραση είναι το τελευταίο στοιχείο που απαιτείται για να κλείσει μια κρίσιμη οικονομική διαπραγμάτευση.  Γι’ αυτό και επειδή στη Lectio Translations γνωρίζουμε ότι ταχύτητα της παράδοσης και η συνέπεια με την προθεσμία είναι αποφασιστικής σημασίας, φροντίζουμε να παρέχουμε υψηλής ποιότητας μεταφράσεις οικονομικών κειμένων γρήγορα και αποτελεσματικά.