Η Lectio Translations, στο Ψυχικό Αττικής παρέχει υψηλής ποιότητας δακτυλογραφήσεις εντύπων ή χειρογράφων καθώς και απομαγνητοφωνήσεις  ηχητικού υλικού τόσο επιστημονικού όσο και γενικού περιεχομένου.