Επεξεργασία αρχείων – Υπηρεσίες ηλεκτρονικής σελιδοποίησης:  Η Lectio Translations, στο Ψυχικό Αττικής αναλαμβάνει υπεύθυνα και παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες ηλεκτρονικής σελιδοποίησης (DTP-editing).  Συχνά μας ζητούνται μεταφράσεις φυλλαδίων, υλικών μάρκετινγκ, εντύπων αλλά και ιστοσελίδων.  Οι έμπειροι γραφίστες του γραφείου μας, αναλαμβάνουν την ένταξη της μετάφρασης στην μορφή του πρωτότυπου αρχείου.

Επεξεργασία Οπτικοακουστικού Υλικού: Αν το αρχείο σας έχει οπτικοακουστική μορφή, οι τεχνικοί μας, με εξειδίκευση και εμπειρία  μπορούν να το επεξεργαστούν.

Η τεχνική αυτή επεξεργασία, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει:

  • μοντάζ (περικοπή σκηνών)
  • μουσική επένδυση,
  • αλλαγή των τίτλων

σε ασυναγώνιστη ποιότητα και τιμές.

Απομαγνητοφωνήσεις:  Στα πλαίσια της παροχής υπηρεσιών σε διοργανωτές συνεδρίων, επιπλέον της διερμηνείας, έμπειροι δακτυλογράφοι αναλαμβάνουν και την απομαγνητοφώνηση των πρακτικών.