Γραφιστική επεξεργασία

Επεξεργασία αρχείων – Υπηρεσίες ηλεκτρονικής σελιδοποίησης: Η Lectio Translations, στο Ψυχικό Αττικής αναλαμβάνει υπεύθυνα και παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες ηλεκτρονικής σελιδοποίησης (DTP-editing). Συχνά μας ζητούνται μεταφράσεις φυλλαδίων, υλικών μάρκετινγκ, εντύπων αλλά και ιστοσελίδων. Οι έμπειροι γραφίστες του γραφείου μας, αναλαμβάνουν την ένταξη της μετάφρασης στην μορφή του πρωτότυπου αρχείου.

Επεξεργασία Οπτικοακουστικού Υλικού

Επεξεργασία Οπτικοακουστικού Υλικού: Αν το αρχείο σας έχει οπτικοακουστική μορφή, οι τεχνικοί μας, με εξειδίκευση και εμπειρία μπορούν να το επεξεργαστούν.

Η τεχνική αυτή επεξεργασία, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει:

σε ασυναγώνιστη ποιότητα και τιμές.

Απομαγνητοφωνήσεις

Απομαγνητοφωνήσεις: Στα πλαίσια της παροχής υπηρεσιών σε διοργανωτές συνεδρίων, επιπλέον της διερμηνείας, έμπειροι δακτυλογράφοι αναλαμβάνουν και την απομαγνητοφώνηση των πρακτικών.