Διερμηνεία Συνεδρίων

Η διερμηνεία ιατρικών συνεδρίων αποτελεί την εξειδίκευση της Lectio Translations. Βέβαια, η Lectio Translations διαθέτει συνεργάτες και τη δυνατότητα κάλυψης κάθε τύπου συνεδρίου.

Τα ιατρικά συνέδρια είναι ιδιαίτερα απαιτητικά, καθώς ενώ η ορολογία είναι πολύ εξειδικευμένη και διαφοροποιείται ανάλογα με την ιατρική ειδικότητα, συχνά οι διερμηνείς συμμετέχουν χωρίς να έχουν στη διάθεσή τους εκ των προτέρων ομιλίες ή άλλο υλικό. Γι’ αυτό, είτε είστε εταιρία διοργάνωσης συνεδρίων, ή άλλη εταιρία που δραστηριοποιείται στο χώρο, μόνο ένας τρόπος υπάρχει η διερμηνεία να αποτελέσει λύση στο συνέδριο, όχι πρόβλημα: να εμπιστευθείτε την εμπειρία και την εξειδίκευση της Lectio Translations: με συνεχή συμμετοχή σε ιατρικά συνέδρια και μικρές ή μεγαλύτερες συναντήσεις φαρμακευτικών εταιριών και νοσηλευτικών ιδρυμάτων από το 1996, στη Lectio Translations μπορούμε να ανταποκριθούμε άμεσα, αυτόματα και αξιόπιστα σε κάθε τύπου ιατρικό συνέδριο.

Με αιχμή τα ιατρικά συνέδρια, οι διερμηνείς της Lectio Translations μπορούμε με άνεση να διαχειριστούμε οποιονδήποτε τύπο συνεδρίων αλλά και γλωσσικού συνδυασμού. Στα πλαίσια αυτά έχουμε χειριστεί συνέδρια, συναντήσεις, αλλά και τηλεοπτικές εκπομπές στον τομέα των τροφίμων και των καλλυντικών, του πολιτισμού, του τουρισμού, της κοινωνίας και της πολιτικής.

Όσον αφορά τα συνέδριά σας, λοιπόν, με τη Lectio Translations μπορείτε να είστε ήσυχοι ότι η διερμηνεία είναι σε καλά χέρια.

Πλήρης υποστήριξη

Η διερμηνεία συνεδρίων ονομάζεται και «ταυτόχρονη διερμηνεία». Για να υπάρξει διερμηνεία συνεδρίων χρειάζεται το ανθρώπινο δυναμικό, δηλαδή οι διερμηνείς και ο τεχνικός ήχου, καθώς και ο κατάλληλος εξοπλισμός. Ο εξοπλισμός είναι η λεγόμενη «καμπίνα», δηλ. ο μικρός χώρος όπου εργάζονται ένας ή δύο διερμηνείς και ο αντίστοιχος ηχητικός εξοπλισμός.

Στη Lectio Translations μπορούμε να σας πλαισιώσουμε σε κάθε πτυχή του συνεδρίου σας: από την μετάφραση και την διερμηνεία, μέχρι την παροχή του τεχνικού εξοπλισμού από μακροχρόνιους συνεργάτες μας, την παροχή μεταγλωττίσεων και υποτιτλισμού, καθώς και, μετά το συνέδριό σας, την απομαγνητοφώνηση των πρακτικών.

Όποια λοιπόν και αν είναι η ανάγκη σας, στη Lectio Translations θα βρείτε τη λύση!

Από το εσωτερικό της καμπίνας διερμηνείας στο 12ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Φαρμακευτικού Μάνατζμεντ.