Η διερμηνεία είναι ο τύπος της μετάφρασης που αφορά αποκλειστικά την προφορική επικοινωνία: είναι η απόδοση ενός μηνύματος από μία γλώσσα σε μια άλλη, με φυσικό και αβίαστο τρόπο, υιοθετώντας το ύφος, τον τόνο και τις πεποιθήσεις του ομιλητή και ομιλώντας στο πρώτο πρόσωπο.

Διακρίνουμε: